آموزشگاه
فرصت‌های شغلی

ارتباط موفق و موثر مهارتی است که همه باید داشته باشند، زیرا رمز رسیدن به موفقیت و پیشرفت درجوانب مختلف زندگی است. همه ارتباط برقرار می‌کنند، اما اینکه یاد بگیرید چطور خوب ارتباط برقرار کنید، نیازمند داشتن مهارت است. برای اینکه در کار و تجارت موفق شوید، باید بتوانید مهارت‌های ارتباطی را خوب یاد بگیرید. برای بعضی‌ها ارتباط برقرار کردن ساده است. بعضی‌‌ها ذاتاً استاد ارتباط برقرار کردن‌ هستند و اعتمادبه ‌نفس بسیار زیادی برای اینکار دارند. اما بقیه چطور یاد می‌گیرند که با دیگران ارتباط برقرار کنند.

اعتماد به ‌نفس

علاقه نشان دهید

هنرمندانه سوال بپرسید

دو بار گوش کنید

کم‌کم شروع کنید

یکی از مهم‌ترین و زیباترین موفقیت‌ها، موفقیت شغلی است که آرزو و خواسته افراد زیادی از افراد جامعه ما نیز هست و برای دستیابی به این موفقیت بزرگ‌ترین کار و اولین قدم، انتخاب درست است. مسئولیت اولیه انتخاب و شروع کار این است که توانایی‌های خود را برشمارید و با خود متفکرانه بیندیشید که از انجام دادن چه کاری لذت می‌برید.

آرامش و لذت حاصل از روند کار مستلزم علاقه داشتن به کار است و باید همواره با میل و رغبت و خواست درونی به کار مشغول شد تا هرگز احساس خستگی در شما راه نیابد؛ چراکه زمانی که کاری را با عشق و علاقه انجام می‌دهید، کار نمی‌کنید بلکه زندگی می‌کنید، خسته نمی شوید، بلکه لذت می‌برید.

کار کردن خود به گونه‌ای سرگرمی و لذت و تفریح است، به شرطی که به کار و انجام کار خود علاقه داشته باشید. با کمی دقت به اطراف و محیط پیرامون خود درمی‌یابید که هر فردی در حال انجام دادن کاری است. آیا ما کارمان را دوست داریم؟ آیا ما از انجام دادن این کار لذت می بریم یا بر عکس خسته و دلزده می‌شویم؟ آیا فقط برای کسب درآمد این کار را انجام می‌دهیم؟ و…

میتوان نتیجه گرفت اگر کاری با میل و خواست قلبی همراه نباشد، باعث دلزدگی و خستگی مفرط می‌گردد و هیچ رضایت باطنی و آرامش خاطری را به دنبال نخواهد داشت.