پروژه
علی قلب زمین

رونمایی از تابلوی نفیس سوخته نگاری علی قلب زمین توسط ریاست محترم مجمع جهانی شیعه شناسی جناب آقای دکتر آیت پیمان و معاون محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی کل کشور جناب آقای دکتر نامور مطلق در سازمان میراث فرهنگی