پروژه
جزء 30 قرآن

کتابت جزء 30 قرآن به دستور دفتر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری دولت نهم و دهم و حمایت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه توسعه هنرهای معاصر