گالری نمایشگاه مقام پدر

موسسه-گلی-انشایی-محمودی

گزارش مقام پدر

گزارشی از بازدید مدعوین و مهمانان و تصویر برداری رسانه ملی از نمایشگاه سوخته نگاری مقام پدر

دبیر جشنواره ملی مقام پدر :مرتضی نداف

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.