پیام مدیرکل گروه متخصصین و مدیران ایران و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری سوخته نگاری ایران جناب آقای دکتر ایمان مصدری به جشنواره ملی مردمی سوخته نگاری مقام پدر

پیام مدیرکل گروه منخصصین و مدیران ایران

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.