حضورمرتضی نداف درهفته فرهنگی بلاروس۱۳۹۰

در غرفه سوخته نگاری و ریز پردازی به اجرای زنده هنری پرداخت. وی دراین جشنواره بر روی دانه های گندم اسماءلله را سوخته نگاری میکرد و به مدعوین وبازدید کنندگان هدیه میداد.همچنین با هماهنگی جشنواره بر روی چوب اسامی بازدید کنندگان و شعر و ضرب المثل وآیه های قرآن و جملات عرفانی را سوخته نگاری کرده و به میهمانان هدیه میداد. همچنین به آموزش و ترویج این هنر به طور رایگان نیز پرداخت که دو هنرجو را در طی یک هفته آموزش داد.

شخصیتهایی چون مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور بلاروس و رقیب پهلوان تختی در مسابقات فینال جهانی کشتی نیز از غرفه سوخته کاری مرتضی نداف بازدید نمودند که مورداستقبال گرم ایشان واقع شد. الکساندر مد ود پهلوانی است که از تختی درس مردانگی و جوانمردی را آموخته و میگوید تا زمانی که زنده است پهلوان تختی در قلب من است.مرتضی نداف بر روی دانه گندم عبارت پهلوان تختی و شیرخدا علی ولی الله را سوخته کاری کرد و به الکساندر مد ود هدیه نمود.

وی ۶۰۰ قطعه چوب را در طی جشنواره سوخته نگاری کرد و به مردم هدیه نمود. همچنین حدود ۲۰۰ دانه گندم را سوخته نگاری و ریز پردازی نمود و به میهمانان هدیه کردکه باعث خوشحالی بی حد مردم شده بود .در حالی که شرایط کار کاملا

نا مساعد بود ولی وی هر آنچه میتوانست را انجام داد.

سوخته نگاری استاد نداف بلاروس

IMG_3616

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.