حضور دکتر عباس شوکتی کارشناس حوزه مسکن و فعال اقتصادی در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی مردمی سوخته نگاری مقام پدر در برج آزادی

۲۲اسفند   ۹۷

مجری ویژه مراسم افتتاحیه جشنواره ملی مقام پدر

شوکتی ۲

دکتر عباس شوکتی

دکتر شوکتی

۳ دکتر عباس شوکتی

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.